post@ingwillgjelsvik.no
INGWILL M GJELSVIK
CV - UTSTILLINGER/EXHIBITIONS - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT

Represented by gallery KB Contemporary

 


Redefinert landskap H: 100 cm x B: 75 cm Blyanttegning/Pencildrawing

 


This Site fotodokumentasjon/photo documentation: Øystein Thorvaldsen