Home - cv - Works - Exhibitions
ingwillg@googlemail.com
tekster/texts    

 

"ARGH" utstilling med gruppe ASK (Antispesiesistiske kunstnere) i galleri BOA 2010

 
 
 

 

ASK er en kunstnergruppe som stiller seg kritisk til den utbredte og generelt aksepterte undertrykkelsen av dyr i samfunnet.
Kunstnere på utstillingen i BOA: Marie Aure, Ingwill Gjelsvik, Katinka Goldberg, Jørund Aase Falkenberg, Silje Fredriksen, Arild Tornes, Ulrika Westergren

ASK ønsker å undersøke og stille spørsmål ved de grunnleggende holdningene som underbygger utnyttelsen av ikkemenneskelige dyr til menneskers formål. Kunstnergruppa ønsker å fremme debatt om fenomenet spesiesisme, tendensen til å favorisere interessene til egen art, på bekostning av andre arter, generelt i samfunnet og innad i kunstfeltet.
Medlemmene i ASK består av billedkunstnere som jobber innenfor en rekke forskjellige medier, fra konseptuelt baserte til mer håndverksmessige og
mediespesifikke praksiser. Mer info: her

klikk på bildene for detaljer & større versjon/Click on the images for details & larger version