HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
"ARGH" utstilling med gruppe ASK (Antispesiesistiske kunstnere) i galleri BOA/"ARGH" Exhibition with group ASK (Antispecies Artists) in gallery 2010

 

ASK er en kunstnergruppe som stiller seg kritisk til den utbredte og generelt aksepterte undertrykkelsen av dyr i samfunnet.
Kunstnere på utstillingen i BOA: Marie Aure, Ingwill Gjelsvik, Katinka Goldberg, Jørund Aase Falkenberg, Silje Fredriksen, Arild Tornes, Ulrika Westergren

ASK ønsker å undersøke og stille spørsmål ved de grunnleggende holdningene som underbygger utnyttelsen av ikkemenneskelige dyr til menneskers formål.
Kunstnergruppa ønsker å fremme debatt om fenomenet spesiesisme, tendensen til å favorisere interessene til egen art, på bekostning av andre arter, generelt i samfunnet og innad i kunstfeltet.
Medlemmene i ASK består av billedkunstnere som jobber innenfor en rekke forskjellige medier, fra konseptuelt baserte til mer håndverksmessige og mediespesifikke praksiser.

 

ASK is a group of artists that are critical to the widespread and generally accepted oppression of animals in society.

Artists participating in the exhibition at BOA: Marie Aure, Ingwill Gjelsvik, Katinka Goldberg, Jørund Aase Falkenberg, Silje Fredriksen, Arild Tornes, Ulrika Westergren

ASK wants to explore and question the basic attitudes that underpin the exploitation of nonhuman animals for the purposes of humans.
The artist groups wants to put forward a debate on the phenomenon of speciesism, the widespread tendency, in society as well as within the field of art, of favoring the interests of one's own species at the expense of other species. The members of ASK are contemporary artists working with many different media, from conceptually based to more crafts and media-specific practices.

 

Jørund Aase Falkenberg, veggobjekt/wall object


Katinka Goldberg, foto/Photo


Ulrika Westergren, tegning på vegg/wall drawing

Silje Fredriksen, fontene med melk/fountain with milk


Ingwill Gjelsvik, tegninger/pencil drawings - Marie Aure, skulptur/sculptures
 

Marie Aure, skulpturer/sculptures - Ingwill Gjelsvik, tegninger/pencil drawings
Arild Tornes, tegninger/pencil drawings