HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS
I'm Sorry, Tegnerforbundet/The Norwegian Drawing Association, Oslo 2009
 


I'm Sorry, 43cm x 61cm, tegning m/blyant & blod//pencildrawing & blood

 

 

I'm Sorry

Mitt liv med hund og mitt arbeid for dyrs rettigheter danner verdigrunnlag for bildene mine og er med på å gi materiale til historiene.
I kunsthistorien er hunden ofte brukt som symbol på trofasthet. I utstillingen "I'm Sorry" forteller dyrene i tegningene noe om menneskets mangel på trofasthet.
Mine tegninger inviterer til intim omgang med studier av naturen og menneskenes inngrep.
I tegningene bruker jeg et figurativt formspråk i et vell av sorte og grå mønstre, landskap, figurer og skapninger i myriadisk detaljrikdom.
Elementer fra naturen brukes som en nøytraliserende faktor opp mot det groteske i funnet dokumentarisk materiale.
Symboler fra kunsthistorie og dokumentarisk bilde- og tekstmateriale underbygger og forsterker budskapet.
Umiddelbart kan bildene fremstå som naive og sentimentale, men i detaljene er det tegnet inn kommentarer som gir flere tolkningsmuligheter.
Bildene er laget ut fra en følelse av uro og bittelitt humor. Jeg vil skape en uforutsigbar strøm av assosiasjoner, bilder som virker forstyrrende på blikket og tanken.

Mitt utgangspunkt for denne utstillingen er historien om den russiske romhunden Laika. For 50 år siden ble romskipet Sputnik med Laika om bord sendt ut i rommet.
Hun kom aldri tilbake. Professor Oleg Gazenko ansvarlig for opplæring av Russlands romfartshunder uttalte 40 år etter Laikas død:
"The more time passes, the more I'm sorry about it. We did not learn enough from this mission to justify the death of the dog."

 

 

I'm Sorry (English text)

My life with dogs and my work for animal rights form the basic values of my pictures and contribute material to their stories.
Throughout the history of art, the dog has been used as a symbol of loyalty. I my show "I'm Sorry" the animals in the drawings speak instead of the disloyalty of humans.
My drawings invite to an intimate relation with drawn studies of Nature and human intervention.
In my drawings I use a figurative pictorial language in a torrent of black and grey patterns, landscapes, figures and creatures in myriad detail.
Elements from nature are used as a neutralizing factor set against the grotesque of found documentary material.
Symbols from art history and documentary image- and text material underpins en enhances the message.
At first glance, the pictures may seem naïve and sentimental, but into the details are drawn commentary that encourages other interpretations.
The pictures are made from a sense of restlessness and a little bit humor. I want to create an unpredictable flow of associations, pictures that are disturbing to both gaze and mind.

My starting point for this exhibition was the story of Laika, the astronaut dog. 50 years ago, Laika was launched into space on the Sputnik.
She never returned. Professor Oleg Gazenko, who was responsible for training Russia's space dogs, said 40 years after the death of Laika:
"The more time passes, the more I'm sorry about it. We did not learn enough from this mission to justify the death of the dog."

 

 

I'm Sorry, yes I am, tekst/text: Tor Børresen (English Text)


Champion, 150cm x 230cm, blyanttegning, spraylakk og collage//pencildrawing, spraypaint, collage

The Muses, 75cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing

Guilty Landscape del 1, 43cm x 61cm, blyanttegning/pencildrawing

Guilty Landscape del 2, 43cm x 61cm, blyanttegning/pencildrawing

Guilty Landscape, del 3, 43cm x 61cm, blyanttegning/pencildrawing

Nest, 75cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing

Nature Morte 01, 50cm x 50cm, blyanttegning og utskjæring//pencildrawing & cutout

Nature Morte 02, 50cm x 50cm, blyanttegning og utskjæring//pencildrawing & cutout

Nature Morte 03, 50cm x 50cm, blyanttegning og utskjæring//pencildrawing & cutout

The More Time Passes, The More I'm Sorry About it, 75cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing

detalj/detail

So Much for "The Studies on Love", 150cm x 240cm, blyanttegning//pencildrawing

detalj/detail

See me, 75cm x 110cm, blyanttegning og collage/pencildrawing & collage

Burial mound 1 : 1, 43cm x 61cm, blyanttegning/pencildrawing

I'm2dogs, 29cm x 42cm, blyanttegning/pencildrawing 2005

Tatoo babies 02, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2005

Twins, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2005

Bird, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007

The Wallpaper, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007

Tatoo babies 03, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2006

Falls, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007

Homage to kjARTan, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2006

The Guardians, 43cm x 61cm, blyant og tusjtegning/pencil & inkdrawing 2006

The Gatherers, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2006

Tatoo babies 04, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007

Swarm, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007

The Forest clearing, 43cm x 61cm, collage, blyant og tusjtegning//pencil & inkdrawing 2006

Strange things hanging in the trees, 43cm x 61cm, blyanttegning//pencildrawing 2007