Home - cv - Works - Exhibitions ingwillg@googlemail.com
tekster/texts  

 

Still Life - Det lille bedrag? I Haugesund Billedgalleri 2014

 

 

Still Life - Det lille bedrag?

Jeg tar utgangspunkt i det hverdagslige, det vi omgir oss med daglig som vi kanskje ikke legger merke til og tar for gitt.
Med hovedvekt på det som befinner seg på bakkenivå bedriver jeg nærlesing av naturen og menneskenes inngrep i den.

I første omgang kan tegningene mine leses som vakre naturstudier eller stilleben, inntil betrakteren legger
merke til at noe er i ferd med å inntreffe eller allerede har skjedd. Bildene springer ofte ut av en følelse av uro
men også en tanke humor. Jeg tegner standard tegn og symboler, de fyller jeg med landskap eller halvt
gjenkjennbart organisk materiale som i arbeidene Krans og Kors tar jeg kjente rituelle sorgobjekter og tegner
tilbake til sitt opprinnelige opphav - natur. Objektene er skapt av vekster fra skogen. Her undersøker jeg mitt
private tap og sorg ved å bearbeide noe som alle går igjennom i livet - som balanseres hårfint mellom det som
kan bli innadvendt og dvelende på egne følelser, og det som omhandler allmenne temaer. Via ritualet
tegneprosessen er for meg, fra ide til valg av objekter og materialer og tiden det tar, oppstår det en helende
sirkel og blikket mitt endrer seg - ut igjen.

Jeg tar også utgangspunkt i stilleben-tradisjonens detaljerte realisme og skjulte symboler og den greske
tradisjonen for trompe l'oeil som etterligner naturen eller mimesis, som nederlandske kunstnere også kalte
bedriegertje - det lille bedrag. Et sentralt tema i stilleben-tradisjonen er også "vanitas" - en moralsk
påminnelse om alle tings forgjengelighet og nytelsens nytteløshet.
I triptykonet "Frukt", et tegnestudie av et halvråtent eple prøver jeg å stoppe frukten, som om det var en
hullete sokk. Et tragikomisk forsøk på å stoppe oppløsningen, holde verden sammen ved hjelp av godt
gammeldags håndarbeid. Jeg er opptatt av å skape tankeforstyrrelser i våre forestillinger og forventninger om
hva natur er og hva som er naturlig - og for hvem?

Vi innretter oss med fortolkningsverktøy som for eksempel teori, religion eller kart for å skape mening. Men
verden fortolket gjennom teorier er ofte annerledes enn den verden vi opplever fysisk og sanselig. Det fører til
bruddlinjer hvor en blindsone mellom den fortolkede og den sansede virkeligheten oppstår. Mine arbeider
befinner seg ofte i denne blindsonen. Her åpnes nye rom og sammenhenger som er mindre opplagte enn det
rasjonell tenkning kan gi. Ofte støter en surreal virkelighet mot en fortrolig virkelighet. Det nære og fortrolige
utfordres, og det vi tror å kjenne endrer karakter.

Kanskje jeg på en absurd måte forsøker å redde det som ikke reddes kan?

 

 
 
 
 
 
 
 
klikk på de små bildene for detaljer & større versjon/Click on the images for details & larger version