HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS

 

Still Life - Det lille bedrag? II Møre og Romsdal Kunstsenter, Molde 2015
 


Did I Know, 2– 10, 21 x 30cm, digitalltrykk/digital print

Utstillingen er støttet av/The exhibition is supported by Billedkunstnernes Vederlagsfond
 

Still Life - Det lille bedrag? II

Ingwill Gjelsvik arbeider med en rekke forskjellige teknikker, som hun kombinerer slik at de sammen sirkler inn et tema, ofte knyttet til det hverdagslige.
Stillebenmaleriet danner en tydelig klangbunn for Gjelsviks arbeider. Mimesis, eller ”bedriegertje” - det lille bedrag - var sentralt i arbeidet til mange av de nederlandske malerne på 16- og 1700-tallet. Særlig vanitas-maleriet,som gjennom symbolske henvisninger til tidens gang var en moralsk påminnelse til betrakteren om alle tings forgjengelighet og nytelsens nytteløshet, danner en viktig referanse for Gjelsviks verk.

I utstillingen på Møre og Romsdal kunstsenter vil publikum møte et overdådig oppbygd stilleben inne i et terrarium av glass, der kunstneren vil gjøre et konkret men samtidig surrealistisk forsøk på å "stoppe" forfallet og holde verden sammen ved hjelp av både godt gammeldags broderi og moderne kjøleteknikk.
Parallelt med installasjonen vises også tegninger og collager der det klassiske stillebenmotivet videreføres, men der den tradisjonelle allegoriske symbolikken utfylles med kunstnerens eget symbolske univers.
I en utstilling som kombinerer humor med et alvorlig tema vil kunstneren gjøre et forsøk på å ”redde det som ikke reddes kan”.

Stiller ut frukt som råtner, Vera Henriksen i Romsdals Budstikke http://www.rbnett.no/kultur/article10690815.ece


Foto av bilder Øystein Thorvaldsen/Foto i galleriet Dordi Strøm Assistenter: Dagfinn Fjelddalen og Dordi Strøm

 

Still Life - The little deception? II

Ingwill Gjelsvik works with several different techniques, combining them to encircle a common theme that is often tied to everyday life.

The still life painting provides an evident sounding board for Gjelsvik's works. Mimesis, or "bedriegertie" - the little deception - was central to the work of many Dutch painters of the 16-1700s. Especially, the vanitas painting that used symbolic allegories to the passage of time as a moral reminder to the viewer of the impermanence of all things and the futility of pleasures, for an important reference for Gjelsvik's work.

In the exhibition at Møre og Romsdal art center, the public encounters a lavishly constructed still life within a glass terrarium, where the artist makes a concrete but also surrealistic attempt to halt decay and keep the world together through old-fashioned embroidery as well as modern refrigeration technology.
In parallel with the installation, the exhibition also shows drawings and collages that continue the still life motif, but where the traditional allegoric symbolism is extended bu the artist's own symbolic universe.
In an exhibition that combines humor with a serious theme, the artist attempts å "save what can not be saved".

"Exhibits rotting fruit" Vera Henriksen, Romsdals Budstikke http://www.rbnett.no/kultur/article10690815.ece


Photos of works: Øystein Thorvaldsen/Photos from the gallery: Dordi Strøm. Assistants: Dagfinn Fjelddalen, Dordi Strøm

 

A Still Life of a Still Life of a Still Life, 150 x 230cm, fotocollage/Photo collage
 


Comfy Hood Application, 75cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing


Comfy Hood Application, 75cm x 110cm, blyanttegning/pencildrawing

Detalj/Detail

Kors/Cross, 30cm x 60cm, blyanttegning/pencildrawing 2013

Did I Know, 21 x 30cm, digitalltrykk/digital print

Still Life - Det lille bedrag, 80cm x 105cm, blyanttegning/pencil drawing

Drawing Study , 100 cm x 210 cm, blyanttegning/pencil drawing

Detail/detalj

The More Time Passes, The More I'm Sorry About it, 88cm x 122,5cm, blyanttegning/pencil drawing

Nest, 88cm x 122,5cm, blyanttegning/pencil drawing

Still Life with Fruits, 150 x 210cm, sokkelkasse, glass-terrarie, kjøleaggregat og frukt/Plinth box, glass terrarium, cooling unit and fruit
 

Detaljer/Details