Home - cv - Works - Exhibitions ingwillg@googlemail.com
tekster/texts  

 

"OSLOOPEN", i mitt atelier våren 2014
Installasjon/stilleben, tegning, foto og et tekstilt verk - Installation/Still Life, drawing, photography, textile

 


Første del av prosjektet "Det lille bedrag" viste jeg i mitt atelier under Oslo Open.
Et overdådig stilleben i «grønt» plassert i et terrarium
(200×60×70cm) med utgangspunkt i flamske 1600-talls malere og i mitt veganske livsvalg.
Et uforutsigbart verk der jeg gjør en reelt og samtidig et surrealt forsøk på å "stoppe" forfallet, holder verden sammen ved hjelp av god, gammeldags broderi og moderne matbevaring ved hjelp av CO2- og Nitrogengass.
Dokumentasjonen nedenfor viser utvalg av utprøvinger først i lukkede plastposer fylt med CO2 og/eller Nitrogengass og fotoskisser av prosessen i terrarriet i en uke.
Jeg viste også tegning, foto og tekstil.


"Still Life - The Small Deception", a project starting with the still life tradition and its detailed realism, hidden symbols and imitation of Nature /mimesis.
Flemish painters also called it "bedriegertje" - The small deception. Another central theme of the still life tradition is " "vanitas" - a moral reminder the transience of all things and the futility of pleasure.

My project consists of an opulent still life made up out of real fruit, vegetables, and plants, taking as its starting point a work of Flemish painters.
It is placed in a glass terrarium (200×60×70cm) filled with CO2 gas. Here, I will investigate the encounter between the old knowledge and techniques of women on one side, and new research and technology.
I document the process along the way through drawing and photography.
My intervention of mending / embroidering the food and the CO2 conservation of food in decay is not apparent at first glance, but a closer look at the sumptuous and tempting tableaux reveals the repairs.

OSLOOPEN: http://osloopen.no/nb/pages/1-Forsiden

 

 
Først testet jeg ut forskjellige frukter med CO2 og Nitrogen og begge gassene i samme lukkede plastpose for å se hva som egnet seg best. Resultat: CO2 ga best resultat, som vist i eksempelet over.
Her viser oppbyggingen av stillebenet med valg av frukt, mengde og hvordan.
Daglig ble terrariet "spylt" fri for oksigen og fylt opp med CO2.
Oversiktsbilde fra atelieret med terrariet, tegninger, foto og tegningen "Still Life - Det lille bedrag" under arbeid - se ferdig tegning her: http://www.ingwillgjelsvik.no/detlillebedrag.htm
 
Her vist et utvalg av dokumentasjon og fotoskisser fra prosjektet.
 
 
 
 
 

Klart for neste forsøk ved Vestfold Kunstsenter 2016.


Tegninger, foto og tekstilt verk som ble vist under Oslo Open 2014
- klikk på de små bildene for detaljer & større versjon/Click on the images for details & larger version