HOME - CV - ARBEIDER/WORKS - TEKST/TEXT
 
UTSTILLINGER/EXHIBITIONS

 


"LOCAL" Samvirke Galleri og gjesteatelier/Samvirke Gallery and guest studio 2014
 


Bildet over/the picture above: Fotograf: Wigdis Wollan

 

"LOCAL" Gruppeutstilling ved Samvirke Galleri på Veiholmen, Møre og Romsdal

Sommeren 2014 hadde jeg opphold ved Samvirke Gjesteatelier. Kunstneren Hanne Ekkeren og jeg jobbet sammen på et tang & tareprosjeketet som munnet ut i utstillingen "Local".
Vi ønsket å forske på materialet tang og hva slags teknikk som kunne brukes for å skape former som fat som signaliserte generøsitet.
Noe ble skulpturelt, og annet ble bruksgjenstander som Zoe Christensen (Fremtidens Mat) brukte i sitt pop-upkjøkken (laget av billedkunstner Hilde Rognskog) hvor hun serverte tangretter.

Billedkunstnere fra Halsa, Oslo og Berlin kom for å jobbe på stedet i 14 dager fram mot utstillingen LOCAL på Samvirke galleri. Med temaet Local brukte vi materialer, råvarer og ressurser på stedet.
Kunstnerparet Katja van Ravenstein og Volker Seifried fra Berlin laget skulptur av gammelt treverk "rakved". Ingwill Gjelsvik og Hanne Ekkeren laget fatskulpturer, og utforsket tang og tare som materiale.
Utstillingen viste også objekter av Leif Inge, tegninger av Ingwill Gjelsvik og grafikk av Arild Yttri.
Den Italienske kjøkkensjefen Vittorio Serritelli kom med to studenter fra Italia og hadde kurs i å bruke lokale råvarer på nye måter.

Samvirke Gjesteatelier og Galleri (Artist in Residency) ble stiftet juli 2013 av Heidi Rognskog Mella (billedkunstner) og Mona Eckhoff Sørmo (billedkunstner), på fiskeværet Veiholmen i Møre og Romsdal fylke.
Gjesteatelieret og Galleriet er åpent for profesjonelle kunstnere som vil arbeide og stille ut for perioder på opp til tre måneder. Les mer her: http://samvirke.wix.com/samvirke

 

"LOCAL" group exhibition at Samvirke Gallery, Veiholmen, Møre og Romsdal, Norway

In the summer of 2014, I had a residency at the Samvirke Guest studio. The artist Hanne Ekkeren and I cooperated on a seaweed project that produced the exhibition "Local".
We wanted to explore the material of seaweed and what techniques might be usable to create shapes such as dishes that would signal generosity.
Some works turned out sculptural, while others became utensils that Zoe Christensen (Future Food) used in her popup kitchen (created by contemporary artist Hilde Rognskog) where she served dishes based on seaweed.

Artists from Halsa, Oslo, and Berlin came to work at the location for 14 days to create the exhibition LOCAL at the Samvirke gallery. In accordance with the theme Local, we used raw materials and resources local to the site.
The Berlin artists Katja van Ravenstein and Volker Seifried from Berlin created sculpture from old driftwood. Ingwill Gjelsvik and Hanne Ekkeren created sculptural dishes and explored seaweed as a material.
The exhibition also showed objects by Leif Inge, drawings by Ingwill Gjelsvik, and graphic works by Arild Yttri.
The Italian chef Vittorio Serritelli brought two students from Italy to hold courses in the use of local raw materials in new ways.

The Samvirke artists' studio and gallery were formed in July 2013 by contemporary artists Heidi Rognskog Mella and Mona Eckhoff Sørmo at the fishing village Veiholmen in the Møre og Romsdal region.
The guest studio and gallery are open for professional artists who wish to work and exhibit for periods up to three months. More here: http://samvirke.wix.com/samvirke

 

Workshop - tang, tare og martaum(Chorda filum)/Workshop - seaweed, kelp and cat gut