HOME - TEKST/TEXT - ARBEIDER/WORKS - UTSTILLINGER/EXHIBITIONS

english CV


CV

Bor og arbeider i Oslo

Epost: post@ingwillgjelsvik.no
Web: www.ingwillgjelsvik.no
Instagram: https://www.instagram.com/ingwillgjelsvik/

SEPARATUTSTILLINGER
2021 "Berettelse fra et intensivt forløp", Kunstgarasjen, Bergen
2020 "Berettelse fra et intensivt forløp", Trafo Kunsthall, kunsthallen, Asker
2016 "Still Life - Det lille bedrag III", Vestfold Kunstsenter, Tønsberg
2015 "Still Life - Det lille bedrag II", Møre og Romsdal Kunstsenter, Molde
2014 "Still Life - Det lille bedrag I", Haugesund Billedgalleri, Haugesund
2013 "En vrang virkelighet", BOA, Oslo
2012 "GRÅTT", Østfold Kunstsenter, Fredrikstad
2009 "I'm Sorry", Christianssands Kunstforening, Kristiansand
2009 "I'm Sorry", Tegnerforbundet, Oslo
1994 "Utenfor horisonten", Galleri Katta, Kristiansand kunstnersenter
1990 "Black & White", Rijksakademie van Beeldende Kunsten Galleri, Amsterdam

NASJONAL & REGIONALUTSTILLINGER
2022/2011/2010 "Østlandsutstillingen", landsdelsutstilling
2016/2014/2011/2009/1990 "Høstutstillingen", Kunstnernes Hus, Oslo
2008 "Tegnebiennalen", Kunstnernes Hus, Oslo
2008 "Sørlandsutstillingen", landsdelsutstilling
2007 "Vår utstilling", Tegnerforbundet, Oslo
1988 "Den nasjonale tegneutstilling", Telemark Kunstnersenter
1987 "Vårutstilling", UKS, Oslo

GRUPPEUTSTILLINGER
2022
"OsloNegativ" Fotofestival 23.09 - 16.10. 2022, presentert av KB Contemporary, Oslo
2021
"GRUPPEBILDE" Galleri KB Contemporary, Oslo, foto 21.10.2021
2021
"OsloNegativ" Fotofestival 1. - 24.oktober 2021, presentert av KB Contemporary, Oslo
2019 Gruppeutstilling, Galleri Golsa, Oslo
2018 "HELIUM INIT#1 / Multippelmarked", Fredrikstad
2016 "En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo", sideprosjekt til Tegnebiennalen, Oslo
2016 "Platons Huskestue", Tegnerforbundets 100-årsjubile utstilling, Oslo
2016 "Nyt Kapitel" Artist Book, Museumsbygningen, København
2014 "200 Kunstnere - Lige i skabet" Artist Book, Bakkehusmuseet, Danmark
2014 "200 Kunstnere - Lige i skabet" Artist Book, Nivaagaard Malerisamling, Danmark
2014 "200 Kunstnere - Lige i skabet" Artist Book,Galleri Svends Bibliotek, København
2014 "Local", utstilling og opphold ved Samvirke Galleri og Gjesteatelier - Veiholmen, Møre og Romsdal
2013 "En kollektiv kraftanstrengelse for tapte saker", Galleri Podium, Oslo
2013 "Høyt oppe og langt nede - samtidskunst i barnehøyde", Nesodden Kunstforening
2013 "Animal re/structure", Galleri Prinz-Georg // raum für kunst, Berlin
2012 "Vekst", Kunstbanken, Hedmark Kunstsenter
2011 "Mikro 1",, Mikrogalleri Nor, Søndre Sandøy Hvaler
2010 "ARGH" ASK-gruppen, BOA, Oslo
2010 "Elementene", Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm
2009 "Jubileumsutstilling", Galleri Ramfjord, Oslo
2007 "Sommerutstilling" Galleri Nedgården på Hvaler
1998 "New Stimuli", TUG, Galleri Zoolounge, Oslo
1998 "Momentum", Nordisk kunstbiennale, Moss, Fellesrommet
1997 "null 01 en", Kunst CD-ROM, arrangert av Atelier Nord
1997 "Romantikken", Galleri Gun, Oslo
1997 "Struts shop", Galleri Struts, Oslo
1996 "One Night Stand", Nordisk video & performance art, Kunstnernes Hus, Oslo
1995 "Outpost" Biennalen, Venezia, Den alternative scenen
1994 "PIG" Prosjekt I Gamlebyen, Oslo
1993 "Metasommer", Søndre Sandøy: Utstilling og seminar, arrangør og deltaker
1989 "Europeisk akademiutstilling", Antwerpen
1988 "Tekstil Vest", UKS, Oslo
1986 "Kunststudenter fra Telemark", Skien Kunstforening

STIPEND
2020 Regionale prosjektmidler for visuell kunst
2020 Oslo kommunes krisestipend, BOA
2019 Norsk Kulturråd, prosjektstøtte
2018 10-årig seniorstipend, Statens Kunstnerstipend
2015 3-årig arbeidsstipend, Billedkunstnernes Vederlagsfond
2015 Norsk Kulturråd Utstillingsstipend
2014 Bildende Kunstneres Hjelpefond, Gjesteatelierstøtte Roma
2013 Billedkunstnernes Vederlagsfond, Prosjektstøtte
2012 2-årig arbeidsstipend, Statens Kunstnerstipend
2011 Norsk Kulturråd Utstillingsstipend
2011 Billedkunstnernes Vederlagsfond
2010 Stipend fra Ingerid, Synnøve og Elias Fergerstens Stiftelse
2009 2-årig arbeidsstipend, Statens Kunstnerstipend
2008 Norsk Kulturråd Utstillingsstipend
2000 NBK, Norske Billedkunstnere, prosjektstøtte
2000 Kunstnett, prosjektstøtte
1999 Norsk Kulturråd, avd ny kunst og teknologi
1999 Norsk Kulturråds utstyrsstipend
1998 NKKK, nordisk kunst og kunstindustrikomitte
1998 Norsk Kulturråd, avd kulturtidsskrift, TUGmagazin
1997 Norsk Kulturråd, avd billedkunst
1997 NBK, Norske Billedkunstnere, prosjektstøtte
1996 Norsk Kassettavgiftsfond
1994 Debutantstipend
1993 Norsk Kulturråds utstyrsstipend
1992 Telemark Fylkeskommunes etableringsstipend
1992 Statens etableringsstipend
1989 Akademistipend

INNKJØPT OG KUNST I OFFENTLIG ROM
2018 Oslo kommunes kunstsamling
2016 Utsmykkingsoppdrag, Tokerud skole, Oslo
2016 Viking Cruises "Viking Sea", International Corporate Art (ICArt)
2011 Johan Strays Stiftelse
2010 Helsebygg Midt-Norge, Ålesund Sykehus
2009 Helsebygg Midt-Norge, St Olavs Hospital, Trondheim

GJESTEATELIEROPPHOLD
2014 Skandinavisk Forenings Kunstnerhus, Roma
2014 Samvirke Galleri og Gjesteatelier, Veiholmen, Møre og Romsdal

UTDANNING
1989/90 Rijksakademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam
1985/89 Vestlandets Kunstakademi, Bergen
1983/85 Bergen Kunsthandverkskole, Bergen

MEDLEM AV
Norske Billedkunstnere (NBK), Tegnerforbundet (TF), Billedkunstnerne i Oslo (BO)

ANNET
2014 Representant i kunstnerisk råd, Pilotgalleriet, Akershus Kunstnersenter
2012 Jurymedlem for Tegnebiennalen
2011/2013 Styremedlem i Tegnerforbundet

Kunst og forskningsprosjekter
2001 Prosjektleder for 01lab, et laboratorium for samarbeid mellom kunstnere/TUGcube og
forskere ved Norsk Regnesentral, avd. IMEDIA
1999 Telenor FoU, medansvarlig kunst & forskningsprosjektet "Remedier",
fremtidens kommunikasjonshjelpemidler.